Olağan Genel Kurul İlan Tutanağı

    5253 sayılı Dernekler Kanuna göre kurulu ve faaliyette bulunan SANDIKLI İLÇESİ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA ve YAŞATMA DERNEĞİ’ nin Olağan Genel Kurul toplantısı 22/12/2021 günü saat 14:00 te İlçemiz Çakır Mahallesi Karagöz Sokak No 42 adresindeki dernek merkezinde yapılacağı 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 2. toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte yapılacağına dair Genel Kurul üyelerine genel kuruldan en az 15 gün önce derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle dernek üyelerine duyurulduğuna dair iş bu tutanak tanzimle birlikte imza altına alındı. 08/12/2021

                                                                                                            DERNEK BAŞKANI 

                                                                                                                EKREM ÇAVUŞ